Slovo dekanky (3)

Chcem sa s Vami podeliť o krásny zážitok. Bola som pozvaná primátorom mesta Banská Bystrica, spolu s ďalšími významnými osobnosťami mesta, na každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení, ktorými sú: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora. Tieto ocenenia, na návrh občanov a poslancov Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice, udeľuje primátor mesta. Je to príležitosť, kedy je vzdaná úcta mimoriadnym osobnostiam nášho mesta. Už niekoľko rokov som súčasťou tohto podujatia a prostredníctvom mňa aj celá fakulta, ktorá patrí do akademického prostredia Banskej Bystrice a ktorú reprezentujem spolu s prof. MUDr. Svetozárom Dluholuckým, CSc., ktorý je prvým prodekanom a prodekanom pre rozvoj na našej fakulte a zároveň poslancom MZ Banská Bystrica.

Pri tejto udalosti som si uvedomila, v akom výnimočnom meste žijem. Nenarodila som sa v Banskej Bystrici, ale v roku 1987 som sa stala jej súčasťou. Moje slová sú výrazom mojich skutočných pocitov. Spolupatričnosť, pozitívna energia a úprimnosť. Pocit, že ste uzemnení a niekam patríte. A o tom je Banská Bystrica. Bez zbytočného pátosu chcem povedať, že som hrdá na to, že žijem v Banskej Bystrici. Je úžasné, keď sa stretnú, pri takejto významnej udalosti, bývalí primátori, významné osobnosti mesta a ocenení laureáti. V takomto okamihu sa človek zamyslí nad tým, čo je v živote dôležité.

V tomto období prijímame prihlášky na štúdium na našej fakulte v akademickom roku 2019/2020 a teší ma, že záujem o štúdium na našej fakulte je veľký. To znamená, že prostredníctvom prijímacích skúšok si budeme vyberať tých najlepších uchádzačov. A to je dobre, pretože pripravujeme budúcich zdravotníckych pracovníkov, ktorí okrem všeobecných predpokladov na štúdium na vysokej škole, musia mať aj osobnostné predpoklady, ktoré ich predurčujú na náročnú prácu s chorým človekom .

Na druhej strane ma mrzí, keď študenti našej fakulty majú možnosť dostať informácie  o podmienkach získania štipendií pre štúdium v zahraničí a oni  prejavujú minimálny záujem. Neviem, kde je chyba. Možno v tom, že pre získanie štipendia je potrené vynaložiť aj istú námahu.

Tešia ma aktivity našej Konfuciovej učebne TČM smerom k občanom nášho mesta a  k našim študentom.

Teší ma, keď sa darí našim vysokoškolským učiteľom postupovať na stupienkoch vedecko-pedagogických hodností stále vyššie a vyššie. Teší ma, keď vieme zorganizovať odber krvi, ktorý prospieva všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú.

Mám radosť, keď sa nám darí. Ale to je možné len vďaka nášmu spoločnému úsiliu. S nastupujúcou jarou želám všetkým veľa slnka, radosti a úspechov.