Fyzioterapia v športe a telovýchove

Časovo-tématický plán teoretická časť

prvý týždeň (miestnosť D-208)

Dátum Čas Téma Lektor
Pondelok 11.03.2019 7.45-7.55 Otvorenie – základné informácie PhDr. Ivana Bernáthová
8.00-10.00 Optimálna pohybová aktivita, vrátane úpravy životného štýlu ako liečebného a preventívneho prostriedku doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
10.00 -12.00 Komunikácia a nácvik techník komunikácie PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
  13.00-17.00 Hygienicko-epidemologická problematika v športe doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
 
Utorok 12.03.2019 8.00-12.00 Všeobecné a teoretické aspekty telesného pohybu a ľudskej motoriky PaedDr. Róbert Rozim, PhD.
  13.00-17.00 Fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu pri fyzickej záťaži MUDr. Pavol Maslík, PhD.
 
Streda 13.03.2019 8.00-12.00 Diagnostika telesnej zdatnosti, resp. výkonnosti u zdravých a oslabených osôb MUDr. Milan Dzamko
  13.00-17.00 Fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu pri fyzickej záťaži MUDr. Pavol Maslík, PhD.
 
Štvrtok 14.03.2019 8.00–10.00 Etika športu doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
  10.00-12.00 Psychológia športu PhDr. Dana Sihelská, PhD.
13.00-17.00 Všeobecné a teoretické aspekty telesného pohybu a ľudskej motoriky PaedDr. Róbert Rozim, PhD.
 
Piatok 15.03.2019 8.00-12.00 Fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu pri fyzickej záťaži MUDr. Pavol Maslík, PhD.
13.00-17.00 Diagnostika telesnej zdatnosti, resp. výkonnosti u chorých a telesne trvale postihnutých osôb MUDr. Milan Dzamko