Fyzioterapia v športe a telovýchove

Časovo-tématický plán teoretická časť

prvý týždeň (miestnosť D-208)

DátumČasTémaLektor
Pondelok 11.03.20197.45-7.55Otvorenie – základné informáciePhDr. Ivana Bernáthová
8.00-10.00Optimálna pohybová aktivita, vrátane úpravy životného štýlu ako liečebného a preventívneho prostriedkudoc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
10.00 -12.00Komunikácia a nácvik techník komunikáciePhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 13.00-17.00Hygienicko-epidemologická problematika v športedoc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
 
Utorok 12.03.20198.00-12.00Všeobecné a teoretické aspekty telesného pohybu a ľudskej motorikyPaedDr. Róbert Rozim, PhD.
 13.00-17.00Fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu pri fyzickej záťažiMUDr. Pavol Maslík, PhD.
 
Streda 13.03.20198.00-12.00Diagnostika telesnej zdatnosti, resp. výkonnosti u zdravých a oslabených osôbMUDr. Milan Dzamko
 13.00-17.00Fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu pri fyzickej záťažiMUDr. Pavol Maslík, PhD.
 
Štvrtok 14.03.20198.00–10.00Etika športudoc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 10.00-12.00Psychológia športuPhDr. Dana Sihelská, PhD.
13.00-17.00Všeobecné a teoretické aspekty telesného pohybu a ľudskej motorikyPaedDr. Róbert Rozim, PhD.
 
Piatok 15.03.20198.00-12.00Fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu pri fyzickej záťažiMUDr. Pavol Maslík, PhD.
13.00-17.00Diagnostika telesnej zdatnosti, resp. výkonnosti u chorých a telesne trvale postihnutých osôbMUDr. Milan Dzamko