VII. Fakultná konferencia ŠVOČ

Vedenie Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici
a
Rada ŠVOČ FZ v Banskej Bystrici

Vás srdečne pozývajú na

 VII. Fakultnú konferenciu  študentskej vedeckej a odbornej činnosti

 Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
a
Prezentáciu študentov zúčastnených na programe Erasmus

„V stredu 3. apríla sa uskutoční VII. ročník Konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti našej fakulty. Svoje práce odprezentujú šiesti študenti z odborov Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť. Konferencia bude prebiehať v učebni D303. Okrem hodnotiacej komisie vytvoria auditórium aj študenti prvých a druhých ročníkov. Po prezentáciách ŠVOČ prác dostanú priestor študenti, ktorí sa zúčastnili pobytov v zahraničí v rámci programu Erasmus a podelia sa o svoje skúsenosti s ostatnými. Príďte si vypočuť svojich spolužiakov, podporiť ich a možno sa aj inšpirovať“


Program konferencie:

8:20 – 8:30 – registrácia účastníkov

8:30 – 8:50 – otvorenie konferencie

8:50 – 9:50 – prezentácie prác

10:00 – 11:00 – prezentácie skúseností študentov z programu Erasmus

  • Zasadnutie komisie ŠVOČ

11:00 – 11:30 – vyhodnotenie ŠVOČ a ukončenie konferencie

 

Prezentované práce ŠVOČ:

8:50 – 9:10 Patrik Beňuš, Fyzioterapia

            Využitie špeciálneho konceptu vo fyzioterapii

9:10 – 9:30 Patrik Zigo, Fyzioterapia

            Účinnosť ambulantnej rehabilitácie

9:30 – 9:50 Ján Gemmel, Fyzioterapia

            Porovnanie dynamickej stability kolena u hokejistov a futbalistov pomocou Y balance testu