Sponzorský dar od firmy Velcon

Dňa 26. marca 2019 si dekanka Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici prevzala z rúk Mgr. Michala Mikulu, konateľa firmy Velcon,  sponzorský dar – nosiče balistických plátov. Sponzorský dar je venovaný Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ SZU, ktorý bude využívať a pregraduálnom  i sústavnom vzdelávaní zdravotníckych záchranárov. Mgr. Michal Mikula uviedol, že si uvedomuje celospoločenský význam vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti a podpora kvalitného vzdelávania je plne v súlade s firemnými hodnotami. Dekanka fakulty sa poďakovala za sponzorský dar a vyjadrila presvedčenie, že bude v dobrých rukách.