Celoslovenské kolo ŠVOČ

25. 4. 2019 sa študenti odboru Fyzioterapia Patrik Beňuš (3. ročník) a Ján Gemmel (2. ročník) zúčastnili celoslovenského kola ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych odboroch. Podujatie sa konalo na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. V bohatej konkurencii študentov zo siedmich zdravotníckych fakúlt slovenských vysokých škôl naši študenti dôstojne reprezentovali svoju univerzitu. Ocenenie a vďaka patrí nielen im, ale aj ich školiteľom.

Veľa úspechov v ďalšej odbornej činnosti prajeme.