Finančná zbierka

Finančná zbierka pre Slovenské hemofilické združenie

V dňoch 21. – 23. marca 2019 sa na celom Slovensku v obchodných domoch Tesco uskutočnila finančná zbierka za účelom získania finančných prostriedkov na realizáciu letných rehabilitačných táborov pre deti s hemofíliou a inými vrodenými krvácajúcimi ochoreniami. Aj vďaka ochotnej pomoci študentov 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo  menovite – Miriam Kolpaskej, Lucie Očkajákovej, Andrey Kadlečíkovej, Moniky Regrútovej, Márii Katkovej, Dominiky Prčovej, Michaely Gregorovej, Pavly Golianovej, Michaely Hajostekovej, Daniela Berkyho, Alici Lipovej, Stanislavy Paulovej, Simony Drozdíkovej, Simony Hrbálovej a Ivany Cúrovej sa podarilo v rámci zbierky na celom Slovensku vyzbierať sumu 5959,05 eur.