Slovo dekanky (5)

„Mějte vůbec na paměti, že ošetřovatelka musí být osobou, na kterou lze spoléhat; v každém ohledu musí být důveryhodnou. Ke vlastnímu svému povolání musí mít úctu, neboť drahý dar života jest často úplne položen do jejich rukou. Musí dále být rozumnou a bedlivou pozorovatelkou, jakož i ženou skromnou a jemnocitnou…“

F. Nightingale, 1859

 

Máj – nazývaný mesiacom lásky. Príroda je prekrásna, plná farieb, kvetov a vône. Láska, vo všetkých jej podobách, sa transformuje do aktivít a činností človeka, ako aj do výkonu povolania. Kto iný, ako zdravotnícky pracovník, sa ňou má riadiť? Kto iný, ako sestra, ktorá sa stará o človeka od narodenia až po jeho smrť, má vykonávať svoje povolanie s láskou. Tak, ako to vyjadrila zakladateľka moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleová vo svojej knihe Poznámky o ošetrovateľstve (1859).

Mesiac máj je mesiacom osobností. 12. máj je Medzinárodným dňom sestier, pretože v tento deň sa v roku 1820 narodila Florence Nightingaleová. Aj keď sa náš pohľad sústredí práve na sestry celého sveta, treba pripomenúť, že 5. máj je Medzinárodným dňom pôrodných asistentiek. No a pre Slovákov významný deň, 4. máj, je dňom úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Tento rok si pripomíname sto rokov od jeho úmrtia.

Máj je ale aj mesiacom, kedy na vysokých školách tisíce študentov ukončujú svoje štúdium štátnou skúškou. Naša fakulta nie je výnimkou. Štátne skúšky by mali byť oslavou vedomostí nadobudnutých počas vysokoškolského štúdia. Bohužiaľ, nie vždy je to tak. Potešiteľné však je, že väčšina študentov sa zodpovedne pripravuje a  úspešne absolvuje všetky tri časti štátnej skúšky: praktickú časť, obhajobu záverečnej práce a teoretickú časť štátnej skúšky. Potešiteľné je, že už teraz sú študenti pozitívne motivovaní tým, že už majú reálne pracovné ponuky a väčšina našich študentov už pozná miesto svojho uplatnenia v praxi. A to dáva zmysel našej práci a význam vzdelávaniu, ktoré poskytujeme.

Teší ma, že pripravujeme ľudí, ktorí sa uplatnia bez problémov v praxi doma i v zahraničí. Teší ma, že máme absolventov, ktorí poskytujú spätnú väzbu o svojom uplatnení. Teší ma, keď zástupcovia rôznych organizácií a združení oceňujú spoluprácu s našou fakultou pri pomoci rôznym skupinám našich občanov. Teší ma, keď organizujeme úspešné konferencie, na ktorých sa zúčastní 500 účastníkov, pretože téma a prednášky sú príťažlivé s vysokým impaktom pre prax.

Prežite všetci krásny máj, užite si radosť z lásky, radosť z úspechov a vo všetkom hľadajte to, čo je pekné a pozitívne. Mojim kolegom želám radosť a hlavne spokojnosť z výsledkov práce našich študentov, pretože tie sú obrazom ich pedagogického majstrovstva.

Všetkým sestrám a pôrodným asistentkám želám všetko najlepšie!