Slávnostná promócia

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú promóciu absolventov 

Fakulty zdravotníctva SZU 

dňa  24. júna 2019  

v Aule SZU v Banskej Bystrici

podľa priloženého harmonogramu.

Z dôvodu nácviku slávnostného ceremoniálu Vás žiadame, aby ste sa na miesto konania dostavili v stanovenom čase nácviku. Prosíme o dochvíľnosť. Vyžadujeme slávnostný spoločenský odev.       

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Harmonogram: 

NácvikPromočný aktŠtudijný programPočet absolventov
08.00 h – 09.00 ho 09.00 hOšetrovateľstvo39 absolventov
10.00 h –  11.00 ho 11.00 hFyzioterapia, UZS, LVMZ29 absolventov