Rozhodnutia dekanky o prijatí uchádzačov

Dekanka Fakulty zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
rozhodla pre akademický rok 2019/2020
prijať
do 1. ročníka v dennej forme štúdia
na 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe
fyzioterapia
uchádzačov s počtom bodov 120 – 70 (vrátane).

Dekanka Fakulty zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
rozhodla pre akademický rok 2019/2020
prijať
do 1. ročníka v dennej forme štúdia
na 1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe
fyzioterapia
uchádzačov s počtom bodov 170 – 110 (vrátane).

Dekanka Fakulty zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
rozhodla pre akademický rok 2019/2020
prijať
do 1. ročníka v dennej forme štúdia
na 1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
uchádzačov s počtom bodov 90 – 32 (vrátane).

Dekanka Fakulty zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
sa rozhodla pre akademický rok 2019/2020
prijať
do 1. ročníka v dennej forme štúdia
na 1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe
ošetrovateľstvo
uchádzačov s počtom bodov 90 – 40 (vrátane).

Dekanka Fakulty zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
rozhodla pre akademický rok 2019/2020
prijať
do 1. ročníka v dennej forme štúdia
na 1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe
urgentná zdravotná starostlivosť
uchádzačov s počtom bodov 150 – 55 (vrátane).