PROMÓCIE ŠTUDENTOV 2019

Dňa 24. júna 2019 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila jedna z  najočakávanejších udalostí spojených so záverom akademického roka – promócie absolventov dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia študijných odborov a programov: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Predsedom slávnostného senátu bol rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol nezastupiteľné miesto absolventov príslušných študijných programov v rezorte zdravotníctva a ich význam v starostlivosti o zdravie občanov. Študenti prevzali diplomy z rúk dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH, mim. prof.