Vzdelávacia aktivita

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

RÚVZ Banská Bystrica

a RKS a PA v Banskej Bystrici usporiada  vzdelávaciu aktivitu:

„Diskusné sústredenie

 

Téma: „Pôrod ako miesto stretnutia“

Diskusné sústredenie sa uskutoční dňa: 10. 10. 2019

Čas: od 8.00 hod. do 15. 00 hod.

Miesto: FZ SZU Banská Bystrica, Sládkovičova 21, Blok E

Vypracovala: PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

V Banskej Bystrici 14. 6. 2019

 

8.00 – 9.30 PhDr. Elena Drapáčová – vedúca sestra II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky SZU FNsP F. D.Roosevelta v Banskej Bystrici

9.30 – 11.00 Denisa Panicová – laktačná poradkyňa, Neonatologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici; PhDr. Renáta Černáková – vedúca sestra Neonatologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
11.00 – 12.30 Ing. Andrea Kožíková – lektorka a tajomníčka OZ Slovenské duly, laktačná poradkyňa

12.30 – 13.30 Mgr. Hana Celušáková – klinická psychologička, Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých Centrum pre rodinu Kvapka n. o., dula a lektorka

13.30 – 15.00 Mgr. Ľuba Lapšanská – zakladateľka a riaditeľka OZ Slovenské duly, lektorka Kurzov pre duly a Kurzov Rodinnej a sexuálnej výchovy pre deti, laktačná poradkyňa a pedagogička

*Náplň jednotlivých prednášok menovaných odborníčok je zameraný na problematiku týkajúcu sa psychiky ženy ako dôležitého faktora reprodukčného zdravia, spoluprácu s rodinou a zdravotníckymi pracovníkmi. Hormonálny kokteil ako s ním pracovať počas pôrodu, základné potreby ženy, adekvátna starostlivosť o matku. Sestry a duly na pôrodnej sále. Hranice práce duly a jej kompetencie. Kazuistiky. Diskusia.

Potvrdenie o účasti bude účastníkovi odovzdané po skončení odborného seminára.