Organizácia vyučovania – 16. – 17. september 2019

Denná forma štúdia

Pondelok – 16. 9. 2019
Miestnosť: Polyfunkčný objekt – Aula SZU (pri Novamede, Bernolákova 8)

10.00 – slávnostné zahájenie ak. roka 2019/20
11.30 – informačné stretnutie – študenti 1., 2. a 3. ročníkov (Bc. + Mgr. štúdium) –
doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., prodekanka FZ SZU pre pedagogickú činnosť
12.30 – školenie BOZP – študenti 2. a 3. ročníkov (Bc. + Mgr. štúdium) – Ing. Slovák, firma Pyroboss

Utorok – 17. 9. 2019
Program pre študentov 1. ročníkov (Bc. + Mgr. štúdium):
Miestnosť: Polyfunkčný objekt – Aula SZU (pri Novamede, Bernolákova 8)

8.00 – informačný systém MAIS – Ing. Ivan Širka
8.30 – informačný vstup pracovníkov Štátnej vedeckej knižnice – Mgr. Barbora Skubachová, ŠVK
9.00 – TAI-CHI, Wushu Akadémia a iné aktivity – Mgr. Marek Školuda
10.00 – školenie BOZP – Ing. Slovák, firma Pyroboss

Miestnosť: Fakulta zdravotníctva SZU (Sládkovičova 21)
12.30 – stretnutie s ročníkovými vedúcimi
Ročník: Učebňa:
OSE. 1.          B 008
FYZ. 1. Bc.    B 102
FYZ. 1. Mgr.  B 110
UZS. 1.          B 104
LVMZ 1.        D 213

Program pre študentov 2. a 3. ročníkov (Bc. + Mgr. štúdium):
Miestnosť: Fakulta zdravotníctva SZU
8.30 – stretnutie s ročníkovými vedúcimi
Ročník: Učebňa:
OSE. 2.          B 102
OSE. 3.          B 104
FYZ. 2.Bc.     D 106
FYZ. 3.           D 208
FYZ. 2. Mgr. D 007
LVMZ. 2.       D 213
UZS. 2.           B 008
UZS. 3.           B 110

Miestnosť: Fakulta zdravotníctva, blok D, učebňa D 303
10.00 – študenti 3. ročníkov + FYZ Mgr. 2. ročník – záverečné práce v systéme MAIS – Ing. Ivan Širka

Vyučovanie podľa platného rozvrhu na zimný semester začne od 18. 9. 2019.