Beseda

Z iniciatívy Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici sa dňa 28. októbra o 18.45 hod. v bloku D, učebňa D 303 uskutoční stretnutie s pánom Petrom Kijabom – autorom slovenského bestselleru KONTRAKTOR. Pán Peter Kijaba prijal pozvanie členov katedry diskutovať na akademickej pôde o svojej knihe so študentmi i pedagógmi, resp. inými pracovníkmi fakulty o pôsobení na Haiti, kde bol svedkom katastrofálneho zemetrasenia, ktoré postihlo ostrov v roku 2010. Apokalyptickú skazu, beznádej, zúfalstvo a každodennú prítomnosť smrti na mieste, kde nefungovalo nič, opísal práve v tejto knihe. Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti vychováva a vzdeláva zdravotníckych záchranárov pre potreby integrovaného záchranného systému a v rámci výučby predmetu medicíny katastrof sa študenti oboznamujú aj s problematikou zameranou na udalosti s hromadným postihnutím osôb. Aby študenti mali čo najväčšie penzum relevantných informácií súvisiacich s hromadným postihnutím osôb, katedra sa rozhodla aj touto, veríme, že atraktívnou formou, iniciovať stretnutie s človekom schopným priblížiť autentické fakty, ktoré bežne môžu získať iba z periodík alebo iných dostupných médií.