Imatrikulácie

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

 

doc. PhDr. Bc.  Beáta Frčová, PhD., MPH, mimoriadna profesorka

 

si Vás dovoľuje pozvať

 

na slávnostnú imatrikuláciu študentov Fakulty zdravotníctva SZU, ktorá sa uskutoční dňa   

8. novembra 2019 o 10.00 hod.

v aule Polyfunkčného zariadenia SZU, Bernolákova ul. 8, Banská Bystrica.