Prestížne ocenenie

Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej,  si dňa 7. novembra 2019 prevzal prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.  Cenu za vedu, techniku a inovácie, v kategórií osobnosť vedy a techniky,  ktorá je udeľovaná významným  vedcom a výskumníkom, ktorí sa výraznou mierou pričinili o rozvoj v oblasti svojho profesionálneho pôsobenia.

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.  si ocenenie prevzal za celoživotný prínos v rozvoji zdravotnej starostlivosti o detského pacienta.  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má v osobe pána profesora významnú osobnosť nielen ako lekára – pediatra, ale aj vysokoškolského pedagóga, ktorý  bol zakladateľom Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici a v súčasnej dobe naďalej pôsobí v jej vedení.