Slovo dekanky (12/2019)

„Koľko býva dní, zlých a záludných, keď náhle stíchne vták, seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle Pán dieťa dáva nám. V očiach má nádej hviezd, po cestách nás prišlo viesť. Svet lásku má“

Pavol Habera

Slová krásnej vianočnej piesne od Pavla Haberu Svet lásku má, ktorú spieva s podmanivým duetom Karla Gotta, asi netreba zvlášť predstavovať. Keď táto pieseň zaznie, vieme, že začína vianočný čas. Väčšina z nás vníma Vianoce ako sviatok lásky, pokoja, pohody a mieru, ale hlavne sviatok rodiny. V adventnom čase sme svedkami krásnych zvykov, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu. Tak napríklad adventný kalendár. Bol  vytvorený Gerhardom Langom pre nedočkavé deti. V roku 1908 vydal vystrihovací kalendár s názvom „V zemi Ježiškovej“. Deti mali každý deň vystrihnúť jeden obrázok a nalepiť ho k príslušnému textu. Tak sa na Štedrý večer pred detskými očkami objavila krásna vianočná krajina (Kalendár, 2002).

Adventný čas a prichádzajúci nový rok vždy človeka vedú k vnútornej príprave a prežívaniu tohto obdobia. Aj napriek tomu, že  sa zo všadiaľ  na nás valí komerčné čaro Vianoc, prenesené do materiálnych darov, nakupovania, varenia a pečenia, pretože bez toho by to neboli pravé Vianoce. Pre mňa osobne,  je to vždy čas pobudnúť aj chvíľu sama so sebou a svojimi myšlienkami.

Zimný semester sa chýli ku koncu. Pre študentov prvých ročníkov začne prvé skúškové obdobie, prvé úspechy a sem-tam aj neúspechy. To patrí k životu študentskému. Teší ma, že máme študentov, ktorí sú veľmi snaživí a okrem študijných povinností, dokážu pripraviť krásne beánie, či zahrať si s chuťou volejbalový turnaj. Som rada, že každý rok máme koho navrhnúť na pochvalu rektora univerzity za reprezentáciu univerzity v rôznych oblastiach. Ďakujem Vám študenti za všetko to dobré, aktívne, čo ste v tomto semestri zrealizovali. Posúva nás to stále viac do povedomia nášho mesta i našej univerzity.

Na konci októbra sa začala bohatá diskusia okolo nových štandardov akreditácie, ktoré vyšli z dielne Akreditačnej agentúry vysokých škôl SR. Je to kľúčový dokument, na ktorý bude nadväzovať podrobná metodika. No a potom nás čaká neľahký proces plnenia kritérií. Tento semester bol mimoriadne náročný aj pre pedagógov. Očakáva sa od nich, že budú plniť nielen pedagogickú povinnosť, ale aj tvorivú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. A to je veľmi ťažké. Cením si všetky aktivity, ktoré pedagógovia našej fakulty realizujú. A to nielen interní, ale aj externí. Že zaujmú nielen študentov fakulty, ale aj zahraničných kolegov, ktorí vedia oceniť kvalitu a nadšenie. Ďakujem za to všetko.

Konfuciova učebňa TČM na čele s prof. Li pripravila v tomto semestri celý rad aktivít, ktoré boli otvorené pre našich študentov, učiteľov i občanov mesta.

Chcem sa Vám všetkým poďakovať za trpezlivosť, s akou ste znášali znížený komfort  pri riešení havarijnej situácie na našom potrubí. Oprava bola nevyhnutná.

A čo v novom roku 2020? Čaká nás veľa práce, nové úlohy, ktorých riešenie bude náročné, ale čaká nás aj rok 15. výročia založenia našej fakulty a to je udalosť, ktorou budeme všetci žiť.

Ctení kolegovia, zamestnanci fakulty, milí študenti,

ďakujem Vám všetkým za spoluprácu, podporu a aktivitu. Prajem Vám, aby ste prežili krásny čas vianočný, plný pohody, lásky a šťastia a v novom roku 2020 Vám želám všetko najlepšie, pevné zdravie a veľa úspechov!