SLOVO DEKANKY (MAREC 2020)

„Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu.“

Johann Wolfgang von Goethe

Vážené kolegyne, kolegovia, študenti,
nachádzame sa v náročnom období, ktoré preverí našu schopnosť reagovať na mimoriadne udalosti. Je dôležité, aby sme preukázali pokoj, rešpekt a vysokú profesionalitu. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, na svojich fakultách, prerušila na obdobie od 9. marca do 21. marca 2020 prezenčnú výučbu. To však neznamená, že študenti a ich pedagógovia majú „prázdniny a voľno“, ale ide o riadené samoštúdium, v procese ktorého učitelia, prostredníctvom dostupnej elektronickej komunikácie , doručia študentom študijné materiály a budú ich inštruovať o úlohách, ktoré je potrebné urobiť. Je dôležité, aby sme boli všetci stále v kontakte a sledovali modulárny akademický informačný systém (MAIS), prostredníctvom ktorého Vám všetkým budú poskytované pokyny a informácie.

Epidemiológovia vyzývajú k dodržiavaniu nevyhnutných hygienických opatrení, ktoré je potrebné rešpektovať a sú predmetom usmernenia, ktoré je zverejnené na webovom sídle našej univerzity a fakulty.

Správajme sa zodpovedne a len tak môžeme úspešne zvládnuť toto obdobie a následne sa pokojne vrátiť k starostlivosti o našich pacientov a plneniu študijných povinností . Využime čas na to, aby sme sa po jeho skončení, s čo najmenšou ujmou a komplikáciami, vrátili späť do každodenného štandardného života.

Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu. Správajme sa preto tak, aby sme sa za svoj obraz v zrkadle nemuseli hanbiť. Súčasná situácia má aj rozmer etický. Strach, otvorená alebo skrytá diskriminácia, vedie k vážnemu narušeniu interpersonálnych vzťahov. Všetci o tom vieme, deklarujeme, že to chápeme, ale realita je často úplne iná. Verím, že na našej fakulte tieto fenomény nenájdu živnú pôdu a že zvládnutie týchto týždňov bude pre nás zdrojom poučenia a že z tejto situácie vyjdeme obohatení o významné životné skúsenosti.