POMOC Z LIAONINGSKEJ UNIVERZITY

POMOC Z LIAONINGSKEJ UNIVERZITY TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY V SHENYANGU

Staré príslovie hovorí: „v núdzi poznáš priateľa“. Rektor našej partnerskej Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny v čínskom Shenyangu, prof. SHI YAN, nám koncom marca poslal list, v ktorom nám oznámil, že na našu fakultu posielajú zásielku 1 500 rúšok, ako pomoc v súčasnej náročnej situácií, ktoré budú slúžiť pre potreby fakulty a celej našej univerzity v prípade, že to bude potrebné.
Sľúbených 1500 rúšok nám bolo doručených v pondelok, 27. apríla 2020 a zásielka nám bola odovzdaná z rúk prof.LI Chunri, ktorý pôsobí na našej Konfuciovej učebni tradičnej čínskej medicíny. Pomoc prišla spontánne a nikto o ňu nežiadal. O to je to vzácnejší prejav podpory a spolupatričnosti.
Ďakujeme !