Slovo dekanky – máj

„ Mějte vůbec na paměti, že ošetřovatelka musí být osobou, na kterou lze spoléhat, v každém ohledu musí být důvěryhodnou. Nemůže vědet, jak brzy se dostane v postavení, ve kterém svou spolehlivost a svědomitost musí osvědčit, nesmí s každým o všem hovořit, neposlouchat a nedonášet žádných klepů. Ke vlastnímu svému povolání má mít úctu, neboť drahý dar života jest často úplne položen do jejích rukou. Musí dále být rozumnou a bedlivou pozorovatelkou, jakož i ženou skromnou a jemnocitnou“ (Nightingale 1874, s.171).

Mesiac máj sa vždy spája s významnými dejinnými udalosťami. V roku 2020 si pripomíname 75. výročie víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny. V histórií je označovaná ako najničivejšia vojna, ktorá si vyžiadala 72 miliónov obetí. Po jej skončení, 8. mája 1945,  nastalo obdobie mierového života. Je nevyhnutné si tento historický medzník pripomínať, pretože ani mier nie je samozrejmosť.

12. mája si každoročne pripomíname Medzinárodný deň sestier. Je to deň, kedy sa narodila Florence Nightingaleová (12.5. 1820 – 13. 8. 1910), označovaná za zakladateľku moderného ošetrovateľstva. Jej pôsobenie sa spája s Krymskou vojnou (1853 – 1856), počas ktorej v poľnom lazarete v Scutari, spolu s dobrovoľnými sestrami, ošetrovala ranených vojakov. Práca v poľnej nemocnici počas vojnového konfliktu sa nedá porovnávať s mierovými podmienkami. Florence Nightingaleová bola veľmi dôsledná v zabezpečovaní hygieny, čistej bielizne a prostredia a stravy, čím vošla do dejín nielen v Anglicku, kde sa o nej učia v školách, ale na celom svete. Z jej ďalšieho pôsobenia je najvýznamnejšie založenie civilnej ošetrovateľskej školy pri Nemocnici sv. Tomáša v Londýne v roku 1860. Zaviedla nové princípy v príprave budúcich sestier, z ktorých mnohé sú platné do dnešných dní. O Florence Nightingaleovej bolo známe, že vášnivo písala listy (20 000 počas života), ktoré sú dokladom o jej živote, ako aj významným zdrojom informácií o stave zdravotníctva, reformných návrhoch, ktoré spracovala, ale sú tiež dôkazom živej komunikácie medzi ňou a absolventkami jej školy.

12. mája si pripomenieme 200 rokov od jej narodenia a tak nás to núti k hlbšiemu zamysleniu. Pri úvahách prídeme na to, že odkaz Florence Nightingaleovej má čo povedať aj nám, čo žijeme v súčasnosti poznačenej nepriaznivou epidemiologickou situáciou vyvolanou koronavírusom. Pri jej zvládnutí sa opäť vraciame k základným pravidlám hygieny rúk, čistoty prostredia a dodržiavania základných protiepidemických opatrení. Poučme sa z histórie a nezabúdajme na to, že o svoj život a zdravie sa musíme starať, len tak ho môžeme plnohodnotne prežiť.

V čase osláv výročia narodenia Florence Nightingaleovej budú na našej fakulte  prebiehať štátne skúšky. Po ich úspešnom absolvovaní vypustíme do praxe sestry, ktoré budú schopné postaviť sa k lôžku pacienta a pomáhať tam, kde je to potrebné. Poznanie minulosti v nás vyvoláva hrdosť na profesiu, ktorú robíme a to o to viac, že povolanie sestry sa nedá ničím nahradiť. Sestra zostane navždy sestrou, nenahraditeľnou v starostlivosti o chorého i zdravého človeka.

Blahoželám všetkým sestrám a prajem im, aby nestrácali chuť vykonávať svoje povolanie a pri plnom zdraví zvládali všetky náročné situácie. Ďakujem všetkým sestrám, ktoré sú zároveň aj pedagógmi a mentorkami našich študentov za ich spoluprácu a profesionalitu.

Ďakujem interným i externým  pedagógom fakulty, zamestnancom i študentom  za príkladné zvládanie súčasnej mimoriadnej situácie, dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú všade tam, kde je to teraz potrebné a študentom končiacich ročníkov želám veľa úspechov počas štátnych skúšok