OZNAM – PREVZATIE DIPLOMOV

Vážená absolventka, vážený absolvent

Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na prebiehajúcu epidémiu koronavírusu sa slávnostné promócie absolventov v akademickom roku 2019/2020

n e u s k u t o č n i a .

Doklady o ukončení štúdia – diplomy, dodatky k diplomom a vysvedčenia si môžete vyzdvihnúť osobne, resp. prostredníctvom Vami overenej osoby, pričom poverenie – splnomocnenie musí byť úradne overené.
Doklady Vám budú vydané na Študijnom oddelení FZ SZU, 1. poschodie bloku A v dňoch:
23. 6. 2020 a 24. 6. 2020

podľa nižšie uvedeného rozpisu. Náhradný termín pre absolventov všetkých odborov a foriem štúdia bude

22. 9. 2020 o 8,00 hod.

ROZPIS PLATNÝ PRE 23. 6. 2020 a 24. 6. 2020.

8,00 – 8,50 – absolventi ŠP ošetrovateľstvo
9,00 – 9,50 – absolventi ŠP fyzioterapia – Bc. a Mgr. stupeň štúdia
10,00 – 10,45 – absolventi ŠP UZS – denná a externá forma štúdia.

Prosíme o rešpektovanie všetkých protiepidemiologických opatrení (rúško, vlastné perá, dvojmetrové rozostupy).

Zároveň Vám úprimne blahoželáme k dosiahnutému študijnému úspechu a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.

…………………………………………………………………………………………
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof. , v. r.
dekanka FZ SZU