Prijímacie konanie

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Študijný program                                       Forma štúdia              Stav pohovorov          Priebežné výsledky        Rozhodnutie dekana      

Fyzioterapia                                                 bc./denná            16.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU

Fyzioterapia                                                 mgr./denná         17.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU

Urgentná zdravotná starostlivosť            bc./denná            18.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU

Ošetrovateľstvo                                           bc./denná            16.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU

Laboratórne vyšetrovacie metódy           bc./denná            16.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU

v zdravotníctve