ZÁPISY – Akademický rok 2020/2021

SLOVENSKá ZDRAVOTNíCKA UNIVERZITA v Bratislave

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Termíny zápisov

Akademický rok 2020/2021

Bakalárske štúdium – denná forma štúdia

 

Ošetrovateľstvo

1. ročník  (65) 2. 9. 2020 11.45 h. Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (43) 2. 9. 2020 8.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU
3. ročník  (32) 2. 9. 2020 7.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU

Fyzioterapia

1. ročník  (35) 3. 9. 2020 10.15 h. Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (40) 3. 9. 2020 8.45 h. Študijné oddelenie FZ SZU
3. ročník  (36) 3. 9. 2020 7.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU

Urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník  (35) 4. 9. 2020 9.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (29) 4. 9. 2020 8.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU
3. ročník  (21) 4. 9. 2020 7.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

1. ročník  (15) 4. 9. 2020 11.45 h. Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník   (8) 2. 9. 2020  10.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU
3. ročník   (8) 2. 9. 2020  10.00 h. Študijné oddelenie FZ SZU

 

 Bakalárske štúdium – externá forma štúdia

 

 urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník  (0) Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (6) 3. 9. 2020 13.00 h. Študijné oddelenie FZ SZU
3. ročník (16) 3. 9. 2020 12.15 h. Študijné oddelenie FZ SZU
4. ročník  (0)  

 ošetrovateľstvo

1. ročník  (46) 7. 9. 2020  8.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (41) 7. 9. 2020 11.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU

 

magisterské štúdium

 

FYZIOTERAPIA – denná forma štúdia

1. ročník  (20) 7. 9. 2020   7.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (20) 3. 9. 2020 13.30 h. Študijné oddelenie FZ SZU

 

 

FYZIOTERAPIA – externá  forma štúdia

1. ročník (22) 7. 9. 2020 13.00 h. Študijné oddelenie FZ SZU