ZÁPISY – AR 2020/2021 AKTUALITY

SLOVENSKá ZDRAVOTNíCKA UNIVERZITA v Bratislave

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Termíny zápisov

Akademický rok 2020/2021

Študenti prvých ročníkov – zápis prezenčnou formou

Študenti vyšších ročníkov – zápis elektronickou formou

Usmernenie k zápisom (*.pdf)

Bakalárske štúdium – denná forma štúdia

 

Ošetrovateľstvo

1. ročník  (65)2. 9. 202011.45 h.Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (43)2. 9. 2020
3. ročník  (32)2. 9. 2020

Fyzioterapia

1. ročník  (35)3. 9. 202010.15 h.Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (40)3. 9. 2020
3. ročník  (36)3. 9. 2020

Urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník  (35)4. 9. 20209.30 h.Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (29)4. 9. 2020
3. ročník  (21)4. 9. 2020

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

1. ročník  (15)4. 9. 202011.45 h.Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník   (8)2. 9. 2020
3. ročník   (8)2. 9. 2020

 

 Bakalárske štúdium – externá forma štúdia

 

 urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník  (0)
2. ročník  (6)3. 9. 2020
3. ročník (16)3. 9. 2020
4. ročník  (0)

 ošetrovateľstvo

1. ročník  (46)7. 9. 2020 8.30 h.Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (41)7. 9. 2020

 

Študenti prvých ročníkov – zápis prezenčnou formou

Študenti vyšších ročníkov – zápis elektronickou formou

Usmernenie k zápisom (*.pdf)

Magisterské štúdium

 

FYZIOTERAPIA – denná forma štúdia

1. ročník  (20)7. 9. 2020  7.30 h.Študijné oddelenie FZ SZU
2. ročník  (20)3. 9. 2020

 

 

FYZIOTERAPIA – externá  forma štúdia

1. ročník (22)7. 9. 202013.00 h.Študijné oddelenie FZ SZU