Zmena miesta konania

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

člen IMAP, Svetovej organizácie medicínskych akadémií

Fakulta zdravotníctva

Sládkovičova 21

                                        974 05 Banská Bystrica                                       

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

a RKS a PA v Banskej Bystrici usporiada vzdelávaciu aktivitu:

Prevencia a liečba dekubitov

Rozsah: 7 hodín

Vzdelávací program je určený pre:

Sestry pracujúce na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení, v primárnej zdravotnej starostlivosti,  v DSS,  sestry pracujúce v ADOS, v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach.

Fyzioterapeutov pracujúcich na klinických pracoviskách lôžkových zdravotníckych zariadení.

Počet kreditov za aktivitu: 7

 

Termín vzdelávacej aktivity: 25. 9. 2020

Miesto konania: Aula SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

 

Poplatok: 10 € (platba možná pri registrácii)

                  

Vedúca vzdelávacej aktivity: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Program vzdelávacej aktivity:

 8.00 – 9.00      Inkontinencia ako jedna z príčin vzniku dekubitov (Ing. L. Berešová, TENA SK).

 9.00  – 10.00   Fyzioterapeutická intervencia v prevencii  dekubitov (PhDr. Mgr. Š.Tomková, PhD.).

10.00 – 12.00   Metódy a prostriedky liečby dekubitov (Mgr. R. Popundová).

12.00 – 13.00   Spôsoby a postup liečby dekubitov (Mgr. R. Popundová).

13.00 – 14.00   Fyzioterapeutická intervencia v liečbe dekubitov (PhDr. D. Ivaničová).  

14.00 – 15.00   Liečba bolesti pri dekubitoch (doc. MUDr. I. Martuliak, PhD.).

15.00    Ukončenie  vzdelávacej aktivity (doc. PhDr. M. Šupínová, PhD).

 

Prihláška dostupná na www. fzszu.sk

https://fzszu.sk/wp-content/uploads/2018/06/Prihlaska_na_VA.pdf

Prihlášky posielajte do: 18.9.2020 na adresu. tatiana.nemcova@szu.sk