USMERNENIE DEKANKY FZ SZU -16. 10. 2020 – aktualizované

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19
som rozhodla s účinnosťou od 19. októbra 2020 realizovať výučbu na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

výlučne dištančnou metódou do 30. októbra 2020 vrátane.

Ruším prezenčnú metódu výučby praktických cvičení v laboratórnych podmienkach, v laboratóriách zmluvných zdravotníckych zariadení a realizáciou klinických cvičení v zdravotníckych zariadeniach a v záchrannej zdravotnej službe.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ubytovania v Polyfunkčnom zariadení SZU sa obráťte na Mgr. Silviu Stierankovú (silvia.stierankova@szu.sk).

Žiadam študentov fakulty, aby pravidelne sledovali webové sídlo fakulty a informácie v MAIS-e.

V Banskej Bystrici 16. októbra 2020

 


Pokyny na prevádzku a vnútorný režim SZU na akademický rok 2020

Pokyny pre COVID pozitívnu osobu

Usmernenie hlavného hygienika k praxi (*.pdf)

Dôležité pokyny pri vstupe do blokov B a D (*.pdf)

Pokyny na prevádzku počas Covidu zelená fáza_zapracované pripomienky (*.pdf)

Príloha 1 Ako sa správne chrániť rúškom (*.pdf)

Príloha 2 Dotazník a poučenie ŠTUDENT_zapracované pripomienky (*.pdf)

Príloha 3 Dotazník ZAMESTNANEC (*.pdf)