Odber vzoriek na testovanie ochorenia COVID-19 na FZ SZU

Keďže sa na fakulte vyskytlo niekoľko prípadov ochorenia COVID-19, snažili sme sa zabezpečiť testovanie kontaktov medzi študentmi a tiež interných zamestnancov fakulty. Od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sme dostali dôveru v to, že si odber vzoriek budeme schopní zabezpečiť sami. Vo štvrtok 15.10.2020 sme na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve vytvorili odberové miesto, ktoré sme sa snažili zabezpečiť tak, aby spĺňalo všetky protiepidemické a bezpečnostné opatrenia. Vďaka a obdiv patrí Mgr. Soni Feikovej, PhD. a študentkám druhého a tretieho ročníka odboru LVMZ, ktoré na seba vzali zodpovednosť (a možno aj určité riziko) a zhostili sa odoberania vzoriek a ďalších potrebných úkonov. Realizovali sa výtery z krku a nosohltana od 68 osôb. Tieto boli následne transportované do laboratória mikrobiológie na RÚVZ Banská Bystrica na PCR analýzu. Týmto promptným testovaním zamestnancov a študentov sme ušetrili niekoľko dní a mohli sme naozaj včas prijať na fakulte protiepidemické opatrenia.
Týmto by sme chceli veľmi poďakovať celému RÚVZ Banská Bystrica za to, že nám vyšli v ústrety a mohli sme testovať zo dňa na deň. Predovšetkým patrí vďaka pani docentke MUDr. Márii Avdičovej, PhD. za spoluprácu a nesmiernu ochotu pri odovzdávaní know-how pri samotných odberoch.