VÝZVA

pre študentov Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

Dňa 21. októbra 2020 nás požiadal listom primátor Banskej Bystrice, MUDr. Ján Nosko, o súčinnosť pri realizovaní celoplošného testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. List pána primátora je súčasťou tejto výzvy.
Vzhľadom k tomu, že je potrebné, okrem administratívnych kapacít, zabezpečiť aj odborné kapacity z radov zdravotníckych pracovníkov, tak študenti druhých a tretích ročníkov sa môžu podieľať na odberoch materiálu.
Študentom bude účasť na celoplošnom testovaní uznaná ako prax v rámci klinických cvičení.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na svojom webovom sídle zverejnila informáciu o registrácií zdravotníkov a dobrovoľníkov v nasledovnom znení:

Pracovníci, ale aj študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) boli počas prvej vlny pandémie veľkou pomocou pri zvládaní náročnej situácie. Súčasná situácia v podobe druhej vlny si žiada oveľa väčšie nasadenie a obetavosť. V rámci výzvy „Zdravotníci pomáhajú Slovensku“ sa Ministerstvo zdravotníctva SR obrátilo aj na našu univerzitu s prosbou o pomoc. Cieľom je získať čo najviac dobrovoľníkov ochotných postaviť sa do prvej línie a pomôcť Slovensku zvládnuť túto situáciu.

Formulár pod patronátom MZ SR bol spustený v utorok 20. októbra a už teraz je zaregistrovaných viac ako 7500 zdravotníkov. Ďakujeme za každého jedného z Vás, ktorí vedia a môžu pomôcť.

Formulár pre registráciu pre zdravotníkov a dobrovoľníkov
www.korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost

Výzva ministra zdravotníctva na zdravotníkov – Zdravotníci pomáhajú Slovensku:
https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/videos/663742087836410

Vážení študenti,
verím, že svojou účasťou podporíte úspešný priebeh celej operácie. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste svoju registráciu oznámili aj na dekanáte fakulty. Stačí, ak uvediete meno , študijný program a ročník.
Prosím, sledujte si priebežne informácie na webovom sídle našej fakulty, kde budeme zverejňovať podrobnosti organizácie celej akcie v súčinnosti a na základe pokynov Mesta Banská Bystrica.

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.
Dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici


List primátora (*.pdf)

Aktuálne informácie k celoplošnému testovaniu obyvateľstva SR (*.pdf)