Projekt FIT Senior pokračuje…. ONLINE!

„Nestačí len chcieť, musíme tiež konať!“      Goethe 

 

Človek túži po aktívnom plnohodnotnom živote aj vo vyššom veku. Jednou z podmienok k dosiahnutiu tohto cieľa, je udržanie zdravia. Štýl života, v ktorom chýba pohyb, sa stal celospoločenským problémom. Otázky pohybovej aktivity seniorov vo vzťahu k zdraviu patria k najaktuálnejším problémom modernej spoločnosti. U ľudí vo vyššom veku sa častejšie objavujú rôzne zdravotné problémy. Pri zdôrazňovaní významu primeranej pohybovej aktivity pre zdravie a kvalitu života je potrebné využiť všetky dostupné prostriedky a súčasne poukázať na škodlivosť pasívneho spôsobu života.  

Uvedená téma je v dnešnej dobe aktuálnejšia, pretože pohyb človeka je obmedzený nielen jeho životným štýlom, ale aj situáciou v súvislosti s pandémiou COVID-19. Podpora aktívneho starnutia a zdravia seniorov prostredníctvom vytvorenia dlhodobej spolupráce Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Mestom Banská Bystrica, Katedrou fyzioterapie Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici a Ústavom experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave ponúka už druhý rok projekt FIT Senior. V súvislosti s pandémiou, ktorá neumožňuje realizáciu pohybovej časti projektu na pôde Fakulty zdravotníctva, katedra fyzioterapie ponúka cvičenia vo forme videí. Po tom, ako účastníci projektu podstúpili vstupné vyšetrenie, pokračujú v pohybovom programe formou inštruktážnych videí, ktoré sú k dispozícii na facebookovej stránke:  https://www.facebook.com/FIT-Senior-Banská-Bystrica-116190253592499/?ref=page_internal 

Zároveň nás teší, že záujem o program FIT Senior bol tento rok trojnásobný oproti roku minulému. Veríme, že spustením ONLINE cvičenia zabezpečíme adekvátnu náhradu pohybového programu. Po zverejnení úvodných videí však môžeme konštatovať, že ich popularita presahuje počet vyšetrených seniorov, čím sa ukazuje, že práve týmto spôsobom môžeme zabezpečiť cieľ programu, ktorým je „rozpohybovanie“ čo najväčšieho počtu ľudí nielen vo vyššom veku. Výzvou ostáva spôsob zvládania situácií, ktorým čelíme. Pri ich zvládaní a prekonávaní nestačí len chcieť, musíme tiež konať!