USMERNENIE DEKANKY FZ SZU – 09. 11. 2020 – aktualizované

AKTUALIZÁCIA

usmernenia dekanky FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

zo dňa 9. novembra 2020

na základe Príkazu rektora SZU č. 10/2020 v Bratislave a vzhľadom  na súčasný vývoj epidemiologickej situácie som rozhodla

 pokračovať  metódou dištančnej výučby na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici do odvolania.

Nový harmonogramom akademického roka.

Žiadam študentov fakulty, aby dôsledne sledovali webové sídlo fakulty a informácie v MAIS – e.

 

 


Pokyny na prevádzku a vnútorný režim SZU na akademický rok 2020

Pokyny pre COVID pozitívnu osobu

Usmernenie hlavného hygienika k praxi (*.pdf)

Dôležité pokyny pri vstupe do blokov B a D (*.pdf)

Pokyny na prevádzku počas Covidu zelená fáza_zapracované pripomienky (*.pdf)

Príloha 1 Ako sa správne chrániť rúškom (*.pdf)

Príloha 2 Dotazník a poučenie ŠTUDENT_zapracované pripomienky (*.pdf)

Príloha 3 Dotazník ZAMESTNANEC (*.pdf)