POKYNY DEKANKY FZ SZU


Pokyny na prevádzku a vnútorný režim SZU na akademický rok 2020

Pokyny pre COVID pozitívnu osobu

Usmernenie hlavného hygienika k praxi (*.pdf)

Dôležité pokyny pri vstupe do blokov B a D (*.pdf)

Pokyny na prevádzku počas Covidu zelená fáza_zapracované pripomienky (*.pdf)

Príloha 1 Ako sa správne chrániť rúškom (*.pdf)

Príloha 2 Dotazník a poučenie ŠTUDENT_zapracované pripomienky (*.pdf)

Príloha 3 Dotazník ZAMESTNANEC (*.pdf)