VÝZVA na pomoc pri testovaní žiakov základných škôl v Banskej Bystrici

Vážení kolegovia, študenti,

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže v Banskej Bystrici,  nás písomne požiadal o spoluprácu pri zabezpečení testovania žiakov základných škôl v Banskej Bystrici. Testovať sa budú žiaci na 11 základných školách a testovanie žiakov by malo prebehnúť  v dňoch:

7  –  9. januára 2021.

Súčasťou tejto výzvy je osobný dotazník, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať na adresu:

zuzana.haasova@banskabystrica.sk

V prípade Vášho zapojenia sa do pomoci pri testovaní sa Vám jedna hodina práce počíta ako jedna hodina súvislej odbornej praxe. Preto je nevyhnutné, aby ste svoju účasť nahlásili na dekanáte p. Ing. Jane Schmidtovej a PhDr. Jane Laukovej, PhD., ktorá koordinuje a eviduje účasť študentov na testovaní.

 

Ďakujeme za ochotu, pomoc a spoluprácu .


Prílohy :

Dotazník(.xls)

Postup pre zriadenie mobilného odberového miesta(.pdf)