Kampaň Nursing Now na Slovensku

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Od januára roku 2021 prevzala celú agendu a záštitu nad celosvetovou kampaňou Medzinárodná rada sestier (ICN).

Kampaň Nursing Now a jej myšlienku predstavil pri príležitosti 108. Valného zhromaždenia EFN (Európskej federácie sestier) 11. októbra 2018 v Senci Lord Nigel Crisp z Veľkej Británie, člen Snemovne anglického parlamentu, ktorý je zároveň aj spolupredsedom tejto kampane. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA), ktorá je samosprávnou stavovskou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, sa zapojila do kampane dňa 5.12.2018 s cieľom zvýšenia profilu a postavenia sestier a pôrodných asistentiek v rámci Slovenska.

Patrónkou kampane Nursing Now je Kate Middleton – Jej kráľovská Výsosť vojvodkyňa z Cambridge. Ambasádorkou kampane je britská herečka Emilia Clarke.
SK SaPA plánuje spoluprácu s fakultami zdravotníctva, zdravotníckymi zariadeniami a pacientskymi združeniami. Doposiaľ sa podarilo získať pre spoluprácu WHO kanceláriu so sídlom v Bratislave. Kampaň bola prezentovaná zástupcami SK SaPA v rámci Slovenska prostredníctvom odborných seminárov a konferencií na miestnej, okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni. V rámci medzinárodnej kampane Nursing Now sme pripravili aj sériu 4 krátkych videospotov, ktoré vystihujú aj súčasnú situáciu v období COVID -19. Našim zámerom bolo v rámci kampane Nursing Now Slovakia poukázať na dôležitosť sestier a pôrodných asistentiek v systéme, a čo sa stane, ak jedného dňa jednoducho nebudú.

Link na skupinu Nursing Now Slovakia:

https://www.nursingnow.org/slovakia/

Linky k videám, ktoré sme spracovali v rámci Slovenska:

https://www.youtube.com/watch?v=SJxJLtSd9bE&list=PLcogMXUbdQUP8Q1PySrXWhLWaBUTc_evw&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=EmuwAf2m0Lc&list=PLcogMXUbdQUP8Q1PySrXWhLWaBUTc_evw&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Zixqp2IKpFw&list=PLcogMXUbdQUP8Q1PySrXWhLWaBUTc_evw&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=NQDLbZwuluM&list=PLcogMXUbdQUP8Q1PySrXWhLWaBUTc_evw&index=4

Kontakt:

PhDr. Júlia Jankovičová 

Nursing Now Slovakia 

j.jankovicova@sksapa.sk