Predĺženie termínu podania prihlášok

Na základe rozhodnutia dekanky FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH, mim. prof. sa termín podania prihlášok na štúdium študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť – externá forma štúdia predlžuje do 31. marca 2021. Uchádzači o štúdium budú prijatí po splnení podmienok uverejnených v informáciách o prijímacom konaní pre akademický rok 2021/22.