Slovo dekanky – apríl 2021

Vítanie jari, pálenie Moreny, či  príchod Vesny sú dávnymi predkresťanskými zvykmi, ktoré boli typické pre starých Slovanov. Znamenali koniec zimy a príchod nových slnečných dní, ktoré prinášali nový život, slnko, pohyb  a  radosť do života. Pre kresťanov sa Kvetnou nedeľou začalo veľkonočné obdobie, ktoré predstavuje najväčšie cirkevné sviatky .

9. marca uplynul rok od začiatku pandémie ochorenia COVID -19. Tiež to bolo obdobie, kedy Veľká noc prebehla v znamení obmedzujúcich opatrení a my sme nevedeli, čo nám prinesú ďalšie dni. Zo dňa na deň sme museli zmeniť spôsob práce, prejsť na dištančnú metódu výučby a premýšľali sme nad tým, ako bude vyzerať praktická výučba. Nakoniec sme všetko zvládli a aj štátne skúšky na našej fakulte prebehli prezenčnou metódou a absolventi mohli plynule prejsť ku lôžku chorého a do laboratórií.

Boli, a stále sme, vystavovaní  skúškam. Dni prinášali nové skúsenosti, ktoré sa budú dať aj neskôr využiť. Ale výnimočná  situácia nám dala pocítiť aj narušenie sociálnych väzieb, stratu mnohých návykov, spomalila náš život a pripútala nás k počítačom. Zobrala nám potrebu aktívneho prístupu ku každodenným povinnostiam, ochotu prekonávať   prekážky. Pripravila nás o akademické slávnosti, o radosť z promócií, o radosť z pocitu víťazstva po prekonaní  ťažkej skúšky, či úspešnom prijatí na štúdium na našej fakulte.

Osobne si myslím, že život po pandémií sa už nevráti celkom do predcovidového obdobia a najviac sa obávam toho, že ľudia stratia potrebu sociálneho kontaktu, čo bude so sebou prinášať aj ďalšie dôsledky. V celej spoločnosti je cítiť  nepokoj a umelé navodzovanie pocitu slávnostnosti  cez médiá je značne nepresvedčivé.

Mám však úprimnú radosť z toho, že máme veľa záujemcov o štúdium na našej fakulte a to vo všetkých študijných odboroch, programoch a formách štúdia, vrátene špecializačného štúdia pre sestry a fyzioterapeutov. Mám radosť z toho, že sa nám darí plniť požiadavky vyplývajúce z podmienok pre úspešné absolvovanie štúdia vo všetkých študijných programoch. Mám úprimnú radosť zo spolupráce s našimi zdravotníckymi zariadeniami, s ktorými čulo komunikujeme. Mám radosť zo stretnutia s kolegami a úprimne sa teším z kontaktov s členmi vedenia fakulty, s ktorými  riešime rôzne,  niekedy aj kritické situácie.

Ďakujem študentom za to, že väčšina rešpektuje pokyny a opatrenia, ktoré vydávame, ďakujem všetkým učiteľom a študentom, ktorí pomáhajú v MOM-kách, pomáhajú nášmu mestu, ale aj vo svojich bydliskách, pomáhajú v očkovacích centrách a všade tam, kde je to potrebné.  To všetko má zmysel a ukazuje potrebu a opodstatnenosť našej práce.

Prajem vám všetkým, nech vám veľkonočné sviatky prinesú novú jar plnú zdravia, pohody a radosti.