Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU – AKTUÁLNE

Navrhnutí kandidáti na funkciu dekana FZ SZU na funkčné obdobie 2021 – 2025

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof. Profesijný životopis (*.pdf)

Navrhovatelia: PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.
                           prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
                           Mgr. Juraj Dudáš

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. Profesijný životopis (*.pdf)

Navrhovatelia: PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
                           PhDr. Júlia Jankovičová
                           PhDr. Jana Lauková, PhD.


Harmonogram prípravy a priebehu voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU

Návrh kandidáta na funkciu dekana FZ SZU

Zásady voľby kandidáta na funkciu dekana

Zápisnica AS FZ 13. 04. 2021