Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU – AKTUÁLNE (12. 5.)

Výsledok voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU

Na základe výsledkov volebného zhromaždenia Akademického senátu FZ SZU dňa 12. 5. 2021 sa zvolenou kandidátkou na funkciu dekana na volebné obdobie 1. 10. 2021 – 30. 9. 2025 stáva

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH., mim. prof.

O menovaní do funkcie dekana s konečnou platnosťou rozhodne rektor SZU.


Harmonogram prípravy a priebehu voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU

Návrh kandidáta na funkciu dekana FZ SZU

Zásady voľby kandidáta na funkciu dekana

Zápisnica AS FZ 07. 05. 2021

Zápisnica AS FZ 13. 04. 2021