Prvá slovensko-čínska on-line prednáška

V sobotu, 22. mája 2021,  sa uskutočnila historicky prvá spoločná on-line prednáška Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici a Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny (ďalej TČM) v Shenyangu. Na základe bilaterálneho dohovoru si tému prvej prednášky vyžiadali vysokoškolskí učitelia Liaoningskej univerzity, konkrétne Katedra akupunktúry a moxibuscie pod vedením prof. Ma. Predmetom záujmu bola problematika skolióz a nových metód jej liečby z pohľadu fyzioterapie. Hlavným prednášajúcim bol PaedDr. Pavel Švejcar z Prahy, ktorý je dlhoročným spolupracovníkom Katedry fyzioterapie na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

Hlavnými organizátormi podujatia boli prof. Li  z Konfuciovej učebne TČM pri FZ SZU v Banskej Bystrici a PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. so svojim tímom fyzioterapeutov z katedry fyzioterapie. Celú prednášku tlmočil Mgr. Marek Školuda a technicky zabezpečoval p. Martin Hríbik.

Na úvod sa  účastníkom prihovorili dekanka fakulty , doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH,  mim. prof. a prof. Ma. Prednáška sa stretla s veľkým ohlasom u čínskych kolegov a znamená tak začiatok odborných aktivít medzi oboma univerzitami. Nasledujúca prednáška sa uskutoční v mesiaci jún a tento raz si budú tému  vyberať vysokoškolskí učitelia z Katedry fyzioterapie FZ SZU v Banskej Bystrici.

Veríme, že sa spoločné prednášky stanú tradíciou a obohatia tak vzájomnú spoluprácu medzi oboma univerzitami a budú reflektovať aj na potreby študentov v priebehu nového akademického roka 2021/22.