Promócie študentov Fakulty zdravotníctva SZU AR 2020/2021

Pozvánka

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave

so sídlom v Banskej Bystrici

 

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.

 

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú promóciu absolventov 

Fakulty zdravotníctva SZU 

dňa  13. júla 2021

 

v aule Polyfunkčného zariadenia SZU

v Banskej Bystrici

podľa priloženého harmonogramu.

Z dôvodu nácviku slávnostného ceremoniálu Vás žiadame, aby ste sa na miesto konania dostavili v stanovenom čase nácviku. Prosíme o dochvíľnosť. Vyžadujeme slávnostný spoločenský odev.

      

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Dátum konania: 13. 7. 2021

Miesto: Polyfunkčný objekt, Bernolákova 8, Banská Bystrica (MC Novamed)

Študijný program Nácvik promočného aktu Promočný akt
Ošetrovateľstvo 8:00  

9:00

 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Urgentná zdravotná starostlivosť

10:00  

11:00

 

Fyzioterapia, Bc. stupeň 12:00  

13:00

 

Fyzioterapia, Mgr. stupeň 14:00  

15:00