Priebeh prijímacích pohovorov

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Študijný programForma štúdia StavTermínKonečné výsledky        Rozhodnutie dekana
Fyzioterapiabc./denná8.6.2021-29.6.2021TUTU
Fyzioterapiamgr./denná9.6.2021-29.6.2021TUTU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná10.6.2021-29.6.2021TUTU
Ošetrovateľstvobc./denná9.6.2021-29.6.2021TUTU
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bc./denná9.6.2021-29.6.2021TUTU