Priebeh prijímacích pohovorov

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Študijný program Forma štúdia Stav Termín Konečné výsledky         Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná 8.6.2021-29.6.2021 TU TU
Fyzioterapia mgr./denná 9.6.2021-29.6.2021 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná 10.6.2021-29.6.2021 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná 9.6.2021-29.6.2021 TU TU
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bc./denná 9.6.2021-29.6.2021 TU TU