Cena primátora za rok 2020 v rukách dekanky Fakulty zdravotníctva

Dňa 17. 6. 2021 sa v Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien laureátom Ceny primátora, Ceny mesta a Čestné občianstvo za rok 2020.

Dekanka Fakulty zdravotníctva si  z rúk primátora  Jána Noska prevzala Cenu primátora za celoživotné profesionálne rozvíjanie zdravotníckeho vzdelávania v Banskej Bystrici. Primátor mesta ocenil jej prínos nielen na poli rozvoja vzdelávania, ale aj v oblasti medzinárodnej spolupráce, čo zvyšuje renomé mesta Banská Bystrica.

Vo svojom medailóne sa dekanka fakulty poďakovala za ocenenie a zdôraznila, že Banská Bystrica je prívetivým miestom pre život, ako aj pre profesionálne pôsobenie, v ktorom cítiť úprimný záujem všetkých  prispievať k rozvoju nášho mesta.

Blahoželáme!