Voľby do akademického senátu

Voľby do AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

V termíne 30. septembra 2021 sa uskutočnia voľby do Akademického senátu FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 01.10.2021 – 30.09.2025:

7 členov – zamestnanecká časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

4 členovia – študentská časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

 

Návrhové lístky kandidátov s potrebnými náležitosťami je potrebné odovzdať predsedovi AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici alebo na sekretariáte dekanátu FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici najneskôr do 20. septembra 2021 do 12.00 hod.

Návrhový listok AS FZ SZU – Študenti (*.pdf)

Návrhový listok AS FZ SZU – Zamestnanci (*.pdf)


Doplňujúce voľby do AS SZU v Bratislave

V termíne 30. septembra 2021 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu FZ SZU v Bratislave na funkčné obdobie 2018 – 2022:

1 člen – zamestnanecká časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

1 člen – študentská časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

 

Návrhové lístky kandidátov s potrebnými náležitosťami je potrebné odovzdať predsedovi AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici alebo na sekretariáte dekanátu FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici najneskôr do 20. septembra 2021 do 12.00 hod.

Návrhový listok AS SZU – Študenti (*.pdf)

Návrhový listok AS SZU – Zamestnanci (*.pdf)


Výsledky volieb kandidátov do volebnej komisie (*.pdf)


PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.

predseda AS FZ SZU

so sídlom v Banskej Bystrici