Aktivita fakulty

Cvičenia pacientov s Parkinsonovou chorobou

Parkinsonova choroba je chronické progresívne neurodegeneratívne ochorenie postihujúce centrálny aj periférny nervový systém. Ochorenie môže mať širokú škálu dopadov na kvalitu života jednotlivcov a má významné dôsledky aj pre ich spoločenský život.  PCH znižuje funkčnú schopnosť jednotlivca v pracovnej, sociálnej oblasti a v neskoršej fáze ochorenia aj v oblasti základných a rozšírených aktivít denného života.

Cieľom rehabilitácie je zvýšiť funkčnú schopnosť, zlepšiť motorické funkcie ako aj symptómy, ktoré sú farmakoterapiou ťažko ovplyvniteľné. Pravidelné cvičenie za asistencie fyzioterapeuta môže pozitívne ovplyvniť kvalitu života pacienta.

Fakulta zdravotníctva, katedra Fyzioterapie a Ošetrovateľstva spustili  6. septembra 2021 trojmesačný kurz kinezioterapie – komunitného cvičenia pacientov s týmto ochorením.  Kinezioterapia sa bude vykonávať dva krát do týždňa, po dobu 60 minút, počas ktorých budú pacienti pod odborným vedením vykonávať cvičenie presne zacielené na zlepšenie ich aktuálneho stavu. Cieľom Ošetrovateľstva bude hodnotiť kvalitu života, ktorá je výsledkom vzájomného  pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a enviromentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja.