Voľby delegáta do Študentskej rady vysokých škôl

Na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici prebehli voľby na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl.

Študenti FZ SZU si hlasovaním zvolili  študentku odboru urgentná zdravotná starostlivosť 2. ročník denná forma – SIMONU HRUŠKOVÚ. Zápisnice z volieb sú zverejnené na web stránke Akademického senátu FZ SZU.