FESTIVAL DIABETU

Dňa 13. novembra 2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo významné podujatie – 16. Festival diabetu, na ktorom Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici participuje už niekoľko rokov.

Počas Festivalu diabetu študenti 1. ročníka dennej formy štúdia študijného programu ošetrovateľstvo pomáhali organizátorom a usmerňovali návštevníkov podujatia, ktorí si prišli vypočuť zaujímavé prednášky renomovaných odborníkov. V prípade záujmu zo strany návštevníkov študentky  zároveň  realizovali zdravotno-výchovnú činnosť i odborné aktivity  zamerané na problematiku diabetu a s ním súvisiacich ochorení.