Slovo dekanky – december 2021

„Je to nemožné.“ Povedala pýcha. „Je to riskantné.“ Povedala skúsenosť. “ Nemá to zmysel.“ Povedal rozum. „Aspoň to skús“ , zašepkalo srdce.

                                                               Neznámy autor

 

Žijeme bezprostredný vianočný čas. Len pár dní nás delí od vianočných sviatkov, ktoré aj napriek veku a všetkým okolnostiam, majú nezameniteľné čaro.

O pár dní nás čaká nový rok 2022. Aký bude? Čo nové nám prinesie? Bude to dobré alebo máme očakávať aj horšie časy?  Všetko je to na nás. Na tom, ako vnímame hlas našej pýchy, našich skúseností, či rozumu. Bohužiaľ, veľmi často zabúdame na hlas nášho srdca. Skúsme ho vypočuť aspoň v tomto čase a možno nás nasmeruje na nové cesty a spôsoby riešenia vzťahov, či náročných životných otázok.

Žijeme už druhý rok v tieni pandémie COVID-19. Situácia nás naučila operatívne riešiť krízové situácie, meniť spôsob výučby, prispôsobiť sa požiadavkám  zdravotníckych zariadení, či mesta Banská Bystrica. Dobrá správa je, že vždy pomáhame a sme tam, kde sme potrební. Už druhý akademický rok naši študenti nemajú skúsenosť s tradíciami fakulty, mnohých učiteľov poznajú len prostredníctvom dištančnej výučby, bez priameho kontaktu, neprekonávajú štandardné prekážky tak, ako pred pandémiou. Aj napriek všetkému im učitelia odovzdávajú maximum  toho, čo je pre nich a ich budúcu profesiu zdravotníckeho pracovníka dôležité.

Mnohí študenti i vysokoškolskí učitelia pracujú v zdravotníckych zariadeniach a popri študijných a pedagogických povinnostiach zvládajú náročné podmienky zdravotnej starostlivosti o pacientov. Veľká vďaka za to!

Aj napriek aktuálnej situácií sa nám darí zvládať všetky úlohy, ktoré sú pred nás postavené. Pomalými krokmi plníme podmienky akreditácie vnútorného systému kvality, snažíme sa študentom vytvoriť všetky podmienky, aby dostávali vzdelanie a to, čo očakávali pred príchodom na našu fakultu. Teší ma, že mnohí naši študenti prišli k nám študovať, pretože chceli kvalitné vedomosti.

Prežili sme aj náročné obdobia, súvisiace s voľbou dekana, voľbou nového Akademického senátu fakulty, ako aj nových orgánov, ktoré sa budú podpisovať pod kreovanie vnútorného systému kvality na našej fakulte a tým aj na celej  univerzite.  Podmienky a situácia môžu byť zložité, ale je dôležité, ako sa k tomu postavíme.

Chceme zaviesť aj niektoré novinky. Predovšetkým, ja ako dekanka fakulty, cítim potrebu viac komunikovať so študentmi. Od nového roku zavedieme Rozhovory s dekankou, ktoré sa budú konať podľa potrieb študentov vykonzultovať mnohé otázky, navrhnúť riešenia a spolu sa tak podieľať na zlepšení života na fakulte. Pre tieto účely bude zriadený e-mail, na ktorý budú môcť študenti posielať svoje otázky, podnety, či návrhy a následne sa uskutoční stretnutie, na  ktorom si môžeme veci osobne vydiskutovať, samozrejme aj za účasti vysokoškolských učiteľov.

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste počas roka 2021 reprezentovali fakultu na rôznych podujatiach, ďakujem všetkým budúcim dobrovoľníkom, ktorí sa zapoja do EYOF 2021, ďakujem všetkým študentom a kolegom, ktorí pomáhajú zachraňovať ľudské životy a ďakujem všetkým kolegom, ktorým sa darí rozvíjať aj tvorivú činnosť, ktorá je nevyhnutná pre budúcnosť fakulty.

Všetkým vám prajem krásne vianočné sviatky, pohodu, pokoj, pevné zdravie a inšpiráciu do ďalších dní.