ÚSPECH NA ZIMNEJ UNIVERZIÁDE SR 2022

V týždni  od 7. februára – 11. februára 2022  sa uskutočnila Zimná univerziáda, ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave.  Aj Slovenská zdravotnícka univerzita mala  svojich zástupcov v jednotlivých športoch. Našu univerzitu repezentovali študentky Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici: Natália Divinská,  študentka 1. ročníka bakalárskeho štúdia  v študijnom programe fyzioterapia a Linda Valová – študentka,  3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe fyzioterapia. Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v Bratislave reprezentovala Bc. Lucia Matušková, študentka externého magisterského štúdia v študijnom programe fyzioterapia.

Výsledky:

Natália Divinská (FZ BB), bronzová medaila v stolnom tenise a 4. miesto v zmiešanej štvorhre v stolnom tenise

Linda Valová (FZ BB), bronzová medaila v crossfite

Bc. Lucia Matušková (FOaZOŠ),  krásne piate miesto v bežeckom lyžovaní – klasická technika ženy

Ďakujeme za reperezentáciu SZU a jej fakúlt a k dosiahnutým športovým úspechom blahoželáme !