Darovanie krvi

Milí študenti

Ak Vám nie je ľahostajná momentálna situácia u našich východných susedov a chcete vyjadriť solidaritu s ľuďmi bojujúcimi o svoj život na Ukrajine, môžete tak urobiť formou darovania krvi. Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7:00 hod. do 14:00 hod. s výnimkou utorka, kedy je možné darovať krv od 7:00 hod. do 17:00 hod. Na darovane krvi je potrebné sa objednať  na tel. č. 0908 991 461.

Národná transfúzna služba koordinuje počty odberov podľa požiadaviek zdravotníckych zariadení a aktuálnych zásob krvných prípravkov na  jej skladoch. V prípade, že budú krvné sklady plné, budú Vás môcť k odberu vyzvať v budúcnosti.

Kde môžete darovať krv?

NTS SR Námestie Ludvika Svobodu 1 (FNsP F. D. Roosevelta), Banská Bystrica