SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE

27. júna 2022 – pondelok

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

  9.00nácvik o 8.00OšetrovateľstvoBc.
11.00nácvik o 10.00Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Urgentná zdravotná starostlivosť

Bc.
13.00nácvik o 12.00FyzioterapiaBc. Mgr.

Miesto konania: Aula SZU, Polyfunkčný objekt, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Účasť na nácviku je povinná.