POZVÁNKA NA PROMÓCIE

Pozvánka

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave

so sídlom v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú promóciu absolventov 

Fakulty zdravotníctva SZU 

dňa  27. júna 2022 

v aule Polyfunkčného zariadenia SZU

v Banskej Bystrici

podľa priloženého harmonogramu.

Z dôvodu nácviku slávnostného ceremoniálu Vás žiadame, aby ste sa na miesto konania dostavili v stanovenom čase nácviku. Prosíme o dochvíľnosť. Vyžadujeme slávnostný spoločenský odev.

      

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.


27. júna 2022 – pondelok

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

  9.00nácvik o 8.00OšetrovateľstvoBc.
11.00nácvik o 10.00Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Urgentná zdravotná starostlivosť

Bc.
13.00nácvik o 12.00FyzioterapiaBc. Mgr.

Miesto konania: Aula SZU, Polyfunkčný objekt, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Účasť na nácviku je povinná.