Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2022/2023

Študijný programForma štúdiaStav prijímacích pohovorovPriebežné výsledkyRozhodnutie dekanaZoznam prijatých uchádzačov
Fyzioterapiabc./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TUTUTU
Ošetrovateľstvobc./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TUTUTU
Urgentná zdravotná starostlivosťbc./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TUTUTU
Fyzioterapiamgr./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TUTUTU
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
bc./denná
  TU