Pozvánka na slávnostné otvorenie akademického roka

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

 si dovoľuje pozvať študentov FZ SZU
na slávnostné otvorenie akademického roka
dňa  12. septembra 2022 o 10:00 hod.

 v aule Polyfunkčného zariadenia SZU
v Banskej Bystrici, Bernolákova 8 (pri Novamede)

Prosíme o dochvíľnosť. Vyžadujeme slávnostný spoločenský odev.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.